หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล กลางดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลกลางดง ประกอบอาชีพทางการเกษตร คือ ทำนา ทำสวน รับราชการ และส่วนหนึ่งทำสวนผลไม้ พืชที่ปลูก ได้แก่ ถั่วเหลือง ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย นอกจากนี้ยังให้ความสนใจการปลูกไม้เศรษฐกิจ ประเภทไม้โตเร็ว เช่น สัก ไม้ยางพารา และยูคาลิปตัส
 
ภูมิประเทศ
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีภูเขาทางด้านทิศตะวันตกเขตติดต่อกับอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปจรดเขตอำเภอศรีสัชนาลัย พื้นที่ป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 65 ของพื้นที่ 102,336 ไร่คือ พื้นที่ป่าแม่มอก ป่าแม่ลำพัน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ เช่น ลำห้วยแม่มอก ลำห้วยแม่ถัน ห้วยบึงบอน และห้วยหัวแหวน
 
ภูมิอากาศ
 
   
ภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลกลางดง เป็นอากาศร้อนชื้น ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
     
ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลกลางดงนับถือศาสนาพุทธ และมีศาสนสถานทางพุทธศาสนาให้บริการแก่ประชาชน ทั้งหมด จำนวน 15 แห่ง แยกตามประเภท ได้ดังนี้
สถานปฏิบัติธรรม จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
  สถานธรรมเหมี่ยวจี่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเชิงผา ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
  วัด จำนวน 9 แห่ง
    วัดชัยอุดม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1   วัดบ้านเชิงผา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
    วัดกลางดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3   วัดบ้านโป่งฝาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
    วัดบ้านหนองผักบุ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5   วัดบ้านแม่บ่อทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
    วัดบ้านหัวฝาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 7   วัดบ้านบึงบอน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
  สำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง
    สำนักสงฆ์วัดแม่ทุเลาใน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9   สำนักสงฆ์วัดบ้านห้วยเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
    สำนักสงฆ์วัดบึงทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 13   สำนักสงฆ์วัดบ้านใหม่ดอนสว่าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 15
    สำนักสงฆ์วัดดอยต่ำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 14      
  สถานปฏิบัติธรรม จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
    สถานธรรมเหมี่ยวจี่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1   ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเชิงผา ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
   
ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลกลางดง อพยพมาจากอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ดังนั้นศิลปวัฒนธรรมและ ขนบธรรมเนียมประเพณี จึงเป็นแบบภาคเหนือหรือล้านนา ดังนี้
  ประเพณีปี๋ใหม่
  ประเพณีตานก๋วยสลาก
  ประเพณีลอยกระทง
   
 
การศึกษาในชุมชน
 
     
ศูนย์เด็กเล็กในความรับผิดชอบ จำนวน 5 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยอุดม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวฝาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชิงผา ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงบอน ตั้งอยู่หมู่ที่ 13
  ตำบลกลางดงมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาตั้งให้บริการแก่ประชาชนในตำบล จำนวน 9 แห่ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงระดับชั้น ม.3 จานวน 2 แห่ง
    โรงเรียนบ้านหัวฝาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1   โรงเรียนบ้านกลางดง (ขยายโอกาส) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
    โรงเรียนบ้านโป่งฝาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4   โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
    โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6   โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
    โรงเรียนเชิงผา ตั้งอยู่หมู่ที่ 11   โรงเรียนบ้านบึงบอน (ขยายโอกาส) ตั้งอยู่หมู่ที่ 13
    โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12      
  การศึกษานอกระบบ จำนวน 1 แห่ง
    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลกลางดง ตั้งอยู่ 300 หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
   
ตำบลกลางดงมีสถานบริการด้านสาธารณสุข อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ดังนี้
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผักบุ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลกลางดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงบอน ตั้งอยู่หมู่ที่ 13
  ศูนย์ ศสมช.ประจำหมู่บ้าน จำนวน 15 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 -15
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-971-6070
 
 
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10