หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทม.สวรรคโลก   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ค. 2564
อบต.คลองมะพลับ   จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ 1 ซอย 2 หมู่ที่ 1 บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2564
ทต.เมืองเก่า   จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นหมายเลขครุภัณฑ์ 439-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2564
อบต.วังไม้ขอน   จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ ๓ ตำบลวังไม้ขอน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๔ เมตร (ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่ อบต.วงไม้ขอนกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2564
ทต.บ้านสวน   ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าวางของขายในตลาด ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านสวนกำหนด จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2564
อบต.คลองมะพลับ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลและถังน้ำใส หมู่ 6 บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 2564
อบต.ไกรใน   จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖/๕๔/๐๓๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
อบต.นครเดิฐ   ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายนายทองดี ธรรมกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
อบต.คลองมะพลับ   จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลัง อสค. ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมหาชัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
อบต.นครเดิฐ   ซื้อซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายนางจันติ๊บ เที่ยงเต็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
อบต.คลองมะพลับ   จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอย 7 หมู่ที่ 6 บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
อบต.นครเดิฐ   ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายนายชอุ่ม คงตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
อบต.นครเดิฐ   ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายนายมนัส ดัดเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
อบต.นครเดิฐ   ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายนายสุรินทร์ บุญช่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
อบต.วังไม้ขอน   จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙ ) จำนวน ๑๐ แผ่น (รายละเอียดตามกองสาธารณสุขฯ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
อบต.นครเดิฐ   จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมฉายาลักษณ์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
อบต.ศรีคีรีมาศ   จ้างเหมาจัดทำป้ายทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
อบต.ศรีคีรีมาศ   จ้างจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายเข้านานายลอ จ้อยอ่ำ หมู่ที่ ๘ บ้านกงเสลียง ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
อบต.นครเดิฐ   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง โครงการแผนที่ภาษี) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
อบต.นครเดิฐ   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 637
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-629-313, 055-659-356
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10