หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.คลองยาง   ครุภัณฑ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 320 วัตต์ 24 ม.ค. 2565
ทต.คลองยาง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.เมืองเก่า   จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๘๗๙ สท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล   ซื้อยางพร้อมบริการเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บต ๗๐๖๓ สท (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๐๕-๐๐๐๑) เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.ไกรกลาง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.ศรีคีรีมาศ   ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณคีรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.ปากน้ำ   จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 4006 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.ปากน้ำ   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.ปากน้ำ   ซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ Fuji xerox DocuPrint CP315 dw รหัสครุภัณฑ์ 416 63 0084 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.ปากน้ำ   ซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ HP รหัสครุภัณฑ์ 416 56 0040 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.นครเดิฐ   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.ศรีนคร   จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๔๓๗๖ สุโขทัย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๑ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.ศรีนคร   ซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอสไม่น้อยกว่า ๑% ซองละ ๒๐ กรัม บรรจุ ๑,๒๕๐ ซอง/ถัง จำนวน ๑๕ ถัง , สารเคมีพ่นกำจัดยุงเดลต้าเมทรินไม่น้อยกว่า ๒.๕% ขนาด ๑,๐๐๐ มล. จำนวน ๑๐ ขวด และสเปรย์กำจัดแมลงแบบกระป๋องอัดแก๊ส ขนาด ๖๐๐ มล. จำนวน ๑๐ กระป๋อง สำหรับใช้งานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.หนองกระดิ่ง   จ้างจัดทำตรายาง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.หนองกระดิ่ง   จ้างจัดทำตรายาง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.หนองกระดิ่ง   จ้างจัดทำตรายาง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.หนองกระดิ่ง   จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.หนองกระดิ่ง   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6916 สท. (ซ่อมโครงเหล็กดันขยะ)-กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.บ้านแก่ง   จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.บ้านแก่ง   จ้างซ่อมแซมท่อประปา บริเวณหน้าบ้านนางหลาบ หมู่ที่ ๑ บ้านโบราณหลวง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบกิจการประปาตำบลบ้านแก่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,085
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-971-6070
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10