หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล กลางดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
 
 
ประมาณปีพุทธศักราช 2470 ประชาชนชาวอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้อพยพ มาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพในการเป็นลูกจ้าง ตัดไม้ ชักลากไม้ บริษัททำไม้ของชาวอังกฤษ เมื่อมาอยู่ที่ป่ากลางดง นานเข้าก็เริ่มปลูกบ้าน ทำนา ทำไร่ เมื่อได้ผลดีประกอบ กับมีความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้าน จึงได้นำพาญาติพี่น้องจากอำเภอเถินมาบุกรุกที่ทำมา หากินกันมากขึ้น จนกลายเป็นหมู่บ้าน หมู่บ้านแรก คือ บ้านกลางดง ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของอำเภอสวรรคโลก
  หมู่บ้านกลางดงเป็นหมู่บ้านดงดิบ ประกอบด้วยพรรณไม้นานาชนิด เช่น ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้แดง ฯลฯ และเป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิด ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ทำให้การทำไร่ ทำนา ได้ผลผลิตมากจนมีคำล่ำลือว่า "บ้านกลางดงเหมืองนา ปลูกข้าววาสามต้น" คือ การปลูกข้าวจะต้องปลูกในระยะห่างกัน เพราะข้าวจะให้ผลผลิตมาก หรือปลูกน้อย แต่ได้ผลผลิตมาก หมู่บ้านกลางดง เป็นหมู่บ้านหน้าด่านสมัยกรุงสุโขทัย ประชาชนจากอำเภอเถิน จะเข้ามาค้าขายสินค้าที่เมืองธานี หรือสุโขทัยในปัจจุบัน ก็จะต้องนำล้อเกวียนบรรทุกสินค้าผ่านช่องแคบที่เรียกว่า “หอรบ” ผ่านมายังกลางดง ซึ่งเป็นจุดกั้นเขตระหว่างจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดลำปาง ในเวลาต่อมาได้เกิดหมู่บ้านขึ้นอีก 4 หมู่บ้าน คือ บ้านหัวฝาย บ้านโป่งฝาง บ้านกลางดงใต้ และบ้านกลางดงเหนือ จึงทำให้ตั้งตำบลกลางดงขึ้น
 
คำขวัญตำบลกลางดง
งามเด่นโด่แม่ถัน ค่าอนันต์หินอ่อน
ถิ่นพักผ่อนห้วยหัวแหวน ดินแดนสุขสงบ
น้อมนบพระครูบา ถ้ำเชิงผาอัศจรรย์
สงกรานต์สุขสันต์ ถิ่นสวรรค์กลางดง
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
ตำบลกลางดงได้เปลี่ยนแปลงฐานะ เป็นสภาตำบลกลางดง เมื่อปี พ.ศ. 2511 ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกลางดง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งให้ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางดง เป็นเทศบาลตำบลกลางดง ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ให้มีผลให้เปลี่ยนแปลงฐานะตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน
 
ที่ตั้ง
 
 
ตำบลกลางดงตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของอำเภอทุ่งเสลี่ยมอยู่ห่างจากอำเภอทุ่งเสลี่ยม ประมาณ 5 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดสุโขทัยประมาณ 70 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 181,970 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา หรือประมาณ 291.15 ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
 
ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ตำบลเวียงมอก
อำเภอเถิน
จังหวัดลำปาง
  ตำบลทุ่งเสลี่ยม
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 12,157 คน แยกเป็น
  ชาย  จำนวน 6,161 คน คิดเป็นร้อยละ 50.68
  หญิง จำนวน 5,996 คน คิดเป็นร้อยละ 49.32
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,132 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 41.76 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
ชุมชนที่ ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 ชุมชนชัยอุดม 452 500 952 347
2 ชุมชนกลางดงสอง 504 560 1,064 343
3 ชุมชนกลางดงสาม 380 410 790 273
4 ชุมชนโป่งฝาง 444 441 885 266
5 ชุมชนหนองผักบุ้ง 491 497 988 311
6 ชุมชนแม่บ่อทอง 439 433 872 290
7 ชุมชนหัวฝาย 432 527 959 412
89 ชุมชนบึงบอน 432 315 747 218
9 ชุมชนแม่ทุเลาใน 346 336 682 243
10 ชุมชนกลางดงเหนือ 363 397 760 285
11 ชุมชนเชิงผา 622 643 1,265 427
12 ชุมชนห้วยเจริญ 333 316 649 219
13 ชุมชนห้วยต้นผึ้ง 416 413 829 247
14 ชุมชนห้วยหัวแหวน 122 139 261 97
15 ชุมชนใหม่ดอนสว่าง 220 234 454 154
รวม 5,996 6,161 12,157 4,132
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-971-6070
 
 
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10