หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
สำนักงาน
เทศบาลตำบลกลางดง
ครูบาศีวิชัย
โด่แม่ถัน
ถ้ำหินเกร็ดเพชร
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อและสร้างรายได้
แก่ประชาชนในชุมชนกลางดง
แหนมเห็ดนางฟ้า
ข้าวแตน
ลำใย ผลผลิตการเกษตรขึ้นชื่อ
แหนมหมู แม่ฟองจันทร์
เทศบาลตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
  ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
คู่มือประชาชน
เพื่อความอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน
 
 
นายปิยราช เสริมสมรรถ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกลางดง
 
 
 
กิจกรรม
Activities
กิจการสภา
Council
 
   
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รางาน สขร.
 
รายงาน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 35 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
รายงาน สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 44 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
รายงาน สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 43 
   
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 33 
รายงานผลผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
รายงานผลผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
รายงานผลผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
รายงานผลผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 4 ประจำปี 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 48 
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. ๒๒-๐๐๙ สายชุมช [ 18 ก.พ. 2564 ]จ้างตรวจเช็คสภาพรถและระยะรอบไมค์ เลขทะเบียน นข ๓๗๒๔ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ [ 16 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete รหัสทางหลว [ 15 ก.พ. 2564 ]ซื้อคู่มือประชาชน จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete รหัสทางหลว [ 21 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete รหัสทางหลว [ 15 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2564 ]

 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
ป้ายโฆษณาบดบังทางแยกปั๊ม PT (18 ก.ค. 2563)    อ่าน 109  ตอบ 1  
แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 (6 เม.ย. 2563)    อ่าน 113  ตอบ 1  
อยากได้ไฟฟ้าถนน (17 ก.ย. 2562)    อ่าน 238  ตอบ 1  
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4897-4942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว761  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว760  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว757 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว751  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 6 - 10 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว753  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว747  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว729 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว737 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน กต. มท 0816.3/ว739  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4820-4864 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว741 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว738 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว738 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4733-4808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว719  [ 8 เม.ย. 2564 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2043  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กม. มท 0804.3/ว711  [ 7 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว17  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว717 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
 
   
 
สท0023.4/653 ขอส่งกฎกระทรวง  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
สท0023.2/ว1631 ประกาศ ก.ท.จ.สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
สท 0023.3/ว1636 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ แบบActive Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Ex ecutive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
สท 0023.3/ว1635 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รหัสหลักสูตร ๖๔๐๓๐๗ - ๖๔)  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
สท0023.3/ว649 การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
สท0023.5/ว633 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
สท0023.5/ว632 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวด  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
สท0023.5/ว634 สนง.ที่ดินจังหวัดสุโขทัย แจ้งการนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
สท0023.5/ว1585 การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
สท0023.3/ว1584 การประเมินการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพ รวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
สท0023.3/ว1569 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
สท0023.3/ว1565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
สท0023.3/ว1566 การเฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
สท0023.3/ว1563 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพจ Facebook (กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น-กปท.)  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
สท0023.4/ว636 การมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
ที่ สท 0023.3/ว641 แจ้งผู้เข้ารับการอบรมการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
สท0023.3/ว1583 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1)  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
ที่ สท 0023.3/ว1582 การกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
ที่ สท 0023.3/ว1581 การรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
ที่ สท 0023.3/ว638 ประชุมซักซ้อมการเสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก (งบเงินกู้)  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
 
   
 
อบต.หนองกลับ กิจกรรมการรับซื้อขยะ ประจำเดือนธันวาคม ณ ธนาคารคัดแยกขยะ อบต.หนองกลับ [ 15 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 110 
อบต.วังน้ำขาว โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
อบต.วังน้ำขาว แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อนำร่องการแ [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
อบต.นครเดิฐ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กั [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองมะพลับ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนมีนาคม 2564 จากแหล่งกำเนิด 3 แ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ไกรนอก การแข่งขัน กีฬาชุมชนสัมพันธ์ สานรัก สานสามัคคี ต้านภัยยาเสพติด [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ไทยชนะศึก องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยายพาหนะแ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งยางเมือง ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม แนวทางการปฏิบัติเมื่อเดินทางเข้าพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าฉนวน ประกาศ เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 ระห [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าฉนวน ประกาศ เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 ระห [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทองแดง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังท [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เมืองบางยม ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี พ.ศ. 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
อบต.วังใหญ่ ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโคว [ 14 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
 
   
 


ทต.ในเมือง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2564 ]อบต.ไกรนอก จ้างขยายไหล่ทางพร้อมดินลูกรังเกลี่ยเรียบ สายบ้านป่าคะนาง ถึงบ้านนายประสิทธิ หอมฉ [ 8 เม.ย. 2564 ]อบต.ไกรใน ซื้อวัสดุสำนักงาน (เตรียมงานรับเสด็จฯ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]อบต.ไกรใน ซื้อวัสดุไฟฟ้า(เพื่อประดับตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์และอาคาร สถานที่ ในการเตรียมรับเ [ 7 เม.ย. 2564 ]อบต.ทับผึ้ง ซื้อน้ำแข็งพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 10 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเ [ 7 เม.ย. 2564 ]ทต.เมืองเก่า ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถจักรยานยนต์ ๑ กฉ ๓๙๑๐ สุโขทัย) กองสาธารณสุขและสิ [ 7 เม.ย. 2564 ]อบต.ไกรใน ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]อบต.ทับผึ้ง ซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 110 KVA จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]ทต.เมืองเก่า ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถจักรยานยนต์ ๑ กข ๒๙๐๓ สุโขทัย) กองสาธารณสุขและสิ [ 7 เม.ย. 2564 ]ทต.เมืองเก่า จ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องขยายเสียงสำหรับใช้ในพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพ [ 5 เม.ย. 2564 ]อบต.ท่าฉนวน ซื้ออาหารเสริม (นม) รสจืด ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน ช่วงปิ [ 5 เม.ย. 2564 ]ทต.เมืองเก่า จ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องขยายเสียงสำหรับใช้ในพิธีบวงสรวงปู่ผาดำ ในโครงการจัดงานปร [ 5 เม.ย. 2564 ]อบต.วังไม้ขอน จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ อบต.วังไม้ขอน ในระบบการจัดการเว็บไซต์เครือข่าย อปท [ 5 เม.ย. 2564 ]อบต.นครเดิฐ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]ทต.เมืองเก่า ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]อบต.ไกรใน ซื้อวัสดุก่อสร้าง เทปวัดระยะ ๑๐๐ เมตร จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]อบต.นครเดิฐ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล. ถึงบ้านนางอ้น เรืองมั่น หมู่ที่ ๑๑ [ 1 เม.ย. 2564 ]อบต.ไกรใน จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖/๖๐/๑๕๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธี [ 1 เม.ย. 2564 ]อบต.นครเดิฐ ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2564 ]อบต.วังไม้ขอน จ้างรถปรับอากศ ชั้น ๑ จำนวน ๑ คัน ระยะเวลา ๓ วัน สำหรับใช้เป็นยานพาหนะรับคนเดินท [ 1 เม.ย. 2564 ]

 
 
 
 
       

แหนมหมูแม่ฟองจันทร์

ถ้ำดินเกร็ดเพชร
 
ผลิตภัณฑ์
Otop
สถานที่สำคัญ
Travel
 
       
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.กลางดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านสาธารณสุข
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
  NAX SOLUTION
   
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 27 ส.ค. 2556
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-629-313, 055-659-356
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10