หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
สำนักงาน
เทศบาลตำบลกลางดง
ครูบาศีวิชัย
โด่แม่ถัน
ถ้ำหินเกร็ดเพชร
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อและสร้างรายได้
แก่ประชาชนในชุมชนกลางดง
แหนมเห็ดนางฟ้า
ข้าวแตน
ลำใย ผลผลิตการเกษตรขึ้นชื่อ
แหนมหมู แม่ฟองจันทร์
เทศบาลตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
  ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
คู่มือประชาชน
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน
 
 
นายวรพจน์ ใจมูลวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลกลางดง
โทร 081-971-6070
 
 
 
กิจกรรม
Activities
กิจการสภา
Council
 
   
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายงาน สขร.
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 39 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 61 
รายงาน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 40 
รายงาน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 90 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 111 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 78 
รายงาน สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 93 
   
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 46 
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 89 
รายงานผลผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 80 
รายงานผลผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 91 
รายงานผลผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 70 
รายงานผลผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 69 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 4 ประจำปี 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 65 
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 74 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 110 
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 86 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๕ ซอยหนองผักบุ้ง ๘ ตำบลกลางดง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนห้วยต้นผึ้ง หมู่ที่ ๑๓ ซอยต้นผึ้ง ๑๐/๙ ตำบลกลางดง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๐ เมตร หนา ๐๑๕ เมตร ชุมชนโป่งฝาง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน เลขทะเบียน นข ๑๖๘๙ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเ [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนเชิงผา หมู่ที่ ๑๑ ซอยเชิงผา ๑๑ กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๔ [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. สท.ถ. ๒๒-๐๑๓ ถนนภายในชุมชนห้วยเจริญ หมู่ที่ ๑๒ ซอยห้วย [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างจัดทำที่พักขยะชั่วคราว ณ บ่อดิน ชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลกลางดง อำเภอท [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 (19 ก.ค. 2564)    อ่าน 207  ตอบ 1  
ขอตรวจสอบไฟกิ่ง ชุมชนชัยอุดม (19 เม.ย. 2564)    อ่าน 66  ตอบ 1  
ป้ายโฆษณาบดบังทางแยกปั๊ม PT (18 ก.ค. 2563)    อ่าน 173  ตอบ 1  
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2160  [ 27 ก.ย. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว2137 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 27 ก.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2152  [ 27 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2153 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 27 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16403-16478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2564 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2150  [ 23 ก.ย. 2564 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กค. มท 0803.3/ว2149 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด่วนมาก กค. มท 0803.3/ว2151 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน 109 แห่ง กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2129  [ 23 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16127-16183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16202-16240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2144  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ หากมีผู้ประสงค์จะรับงบประมาณ เพิ่มเติม ให้รายงาน ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2145  [ 22 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2112  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว2134  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2109 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว2131  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว2135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ลำดับและขั้นตอน]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2130  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2116  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16241-16316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
 
   
 
ที่ สท 0023.3/ว1564 แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 27 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.5/ว8749 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.1/ว 4181 การบันทึกข้อมูลในระบบการติดตามข้อมูลปริมาณงานของท้องถิ่นอำเภอ (Workload Tracking System)  [ 27 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.2/8739 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564  [ 27 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.4/ว1565 แจ้งปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาและทะเบียน อปท.  [ 27 ก.ย. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว1560 ขอส่งคู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔)  [ 27 ก.ย. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว4186 การรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  [ 27 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว4185 ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564  [ 27 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว4176 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ  [ 27 ก.ย. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว1558 รายงานผลการดำเนินงาน e - Plan เดือนสิงหาคม 2564  [ 27 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว1556 ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรในการกำจัดผักตบชวา(เรือท้องแบน)  [ 27 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.5/ว1552 การโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนมิถุนายน2564 - สิงหาคม 2564  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.1/ว 4153 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และ ยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
สท 0023.3/ว4151 การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เหลือจ่าย) ครั้งที่ 3  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว1548 เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.3/4152 ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาล ภาคเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว1543 ขอให้ตรวจสอบผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ] [ แนบ5 ] [ แนบ6 ]  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
สท 0023.3/ว1546 การรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
สท 0023.3/ว4135 ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕ [ แนบ1 ]  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
สท 0023.3/ว1541 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ แผนการปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
 
   
 
ทต.กงไกรลาศ [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองจิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ร [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองจิก ราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานบริเ [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกลับ [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองจิก ราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานบริเ [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองจิก ราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานบริเ [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองจิก ราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานบริเ [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองจิก ราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานบริเ [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.กงไกรลาศ เทศบาล​ตำบล​กงไกรลาศ​จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai Na [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองจิก ราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานบริเ [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองจิก ราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานบริเ [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองจิก ราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานบริเ [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองจิก ราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานบริเว [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ไกรนอก กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระดิ่ง ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเ [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
 
   
 


อบต.หนองหญ้าปล้อง ซื้อขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน หมู [ 28 ก.ย. 2564 ]อบต.หนองจิก จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 86-00 [ 27 ก.ย. 2564 ]อบต.หนองจิก จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากบริเ [ 27 ก.ย. 2564 ]ทต.คลองยาง จ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลคลองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]อบต.เมืองเก่า ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเมืองเก่า [ 27 ก.ย. 2564 ]อบต.ย่านยาว จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตากวาด (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 ตำบลย่านยา [ 27 ก.ย. 2564 ]อบต.ย่านยาว จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยายหยวก หมู่ที่ 2 ตำบลย่านยาว อำเภอสว [ 27 ก.ย. 2564 ]อบต.ย่านยาว จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 3 ตำบลย่านยาว อำเภอสว [ 27 ก.ย. 2564 ]อบต.ย่านยาว จ้างเหมาทำการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกิจกรรมที่ อบต.ย่านยาวจ [ 27 ก.ย. 2564 ]อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในดง-วัดโค้งเจริญ ร [ 27 ก.ย. 2564 ]อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในดง-วัดโค้งเจริญ ร [ 27 ก.ย. 2564 ]อบต.นาขุนไกร ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สท.ถ. ๔๑-๐๐๓ สายเขาดินหนองสะแก หมู่ที่ [ 27 ก.ย. 2564 ]อบต.นาขุนไกร ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สท.ถ. ๔๑-๐๐๒ สายทางเนินกลาง หมู่ที่ ๒ [ 27 ก.ย. 2564 ]อบต.เกาะตาเลี้ยง จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการแยกมิเตอร์ไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนา [ 27 ก.ย. 2564 ]อบต.ทุ่งเสลี่ยม จ้างก่อสร้างวางท่อ คสล. บ้านท่าเดื่อ 9/1 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี [ 27 ก.ย. 2564 ]อบต.ทุ่งเสลี่ยม จ้างก่อสร้างวางท่อ คสล. บ้านท่าเดื่อ ซอย 9/1 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่ง [ 27 ก.ย. 2564 ]อบต.ทุ่งเสลี่ยม จ้างก่อสร้างวางท่อ คสล. หนองไก่เถื่อนใต้ ซอย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ [ 27 ก.ย. 2564 ]อบต.ทุ่งเสลี่ยม จ้างก่อสร้างวางท่อ คสล. บ้านท่าเดื่อ 9/1 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี [ 27 ก.ย. 2564 ]อบต.ศรีนคร ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและนำ้มันผสมสารเคมีเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ในโครงการป้องก [ 27 ก.ย. 2564 ]ทต.ในเมือง ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยร่วมใจถึงสะพานแม่น้ำเก่า หมู่ที่ 12 [ 27 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
 
       

แหนมหมูแม่ฟองจันทร์

ถ้ำดินเกร็ดเพชร
 
ผลิตภัณฑ์
Otop
สถานที่สำคัญ
Travel
 
       
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.กลางดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านสาธารณสุข
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
  NAX SOLUTION
   
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 27 ส.ค. 2556
 
 
 
       
 
 
E-Service
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-971-6070
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10