หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
สำนักงาน
เทศบาลตำบลกลางดง
ครูบาศีวิชัย
โด่แม่ถัน
ถ้ำหินเกร็ดเพชร
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อและสร้างรายได้
แก่ประชาชนในชุมชนกลางดง
แหนมเห็ดนางฟ้า
ข้าวแตน
ลำใย ผลผลิตการเกษตรขึ้นชื่อ
แหนมหมู แม่ฟองจันทร์
เทศบาลตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
  ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
คู่มือประชาชน
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน
 
 
นายวรพจน์ ใจมูลวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลกลางดง
โทร 081-971-6070
 
 
 
กิจกรรม
Activities
กิจการสภา
Council
 
   
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายงาน สขร.
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 24 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 56 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 80 
รายงาน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 60 
รายงาน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 117 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 130 
   
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 64 
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 112 
รายงานผลผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 106 
รายงานผลผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 120 
รายงานผลผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 93 
รายงานผลผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 104 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 4 ประจำปี 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 85 
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 100 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 142 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]

 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 (19 ก.ค. 2564)    อ่าน 223  ตอบ 1  
ขอตรวจสอบไฟกิ่ง ชุมชนชัยอุดม (19 เม.ย. 2564)    อ่าน 82  ตอบ 1  
ป้ายโฆษณาบดบังทางแยกปั๊ม PT (18 ก.ค. 2563)    อ่าน 187  ตอบ 1  
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2919  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2564 มีผลใช้บังคับ กม. มท 0804.6/ว2812  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับอาชีวศึกษา กศ. มท 0816.3/ว2917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2914  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กศ. มท 0816.2/ว2908  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและประชุมชี้แจงโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2901  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา กสธ. มท 0819.2/ว2859  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2900  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การฝึกอบรม (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว166  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การมอบแนวทางการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.2/ว2747  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2857  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปี สน.บถ. มท 0809.5/ว40  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2858  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2860 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว2861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21058-21133 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว2847  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2849  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) กศ. มท 0816.3/ว2846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
 
   
 
สท0023.2/ว5402 การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
สท0023.2/ว5401 การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว1955 ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถะของสมาชิกในครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จิตอาสาในชุมชน และผู้สนใจ  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว1954 ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุวัยต้น  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว1952 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อและข้อมูลติดต่อนักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อในระบบและไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะฝีมือตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว1951 ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop 7)  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว5398 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565)  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว1945 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว1944 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาส 1-2  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว5393 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว5395 ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว1946 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
สท0023.4/ว5394 การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว5346 ซักซ้อมแนวทางการเบิกเงินงบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว1930 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 6  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
สท 0023.3/ว1939 สำรวจการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ปี 2564-2565 [ แนบ1 ]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
สท0023.4/ว1928 คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่  [ 1 ธ.ค. 2564 ]  
สท0023.3/ว1933 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง (อปท.กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล) และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564  [ 1 ธ.ค. 2564 ]  
สท0023.4/ว1937 ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว  [ 1 ธ.ค. 2564 ]  
สท0023.5/ว5332 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้อราชการส่วนท้องถิ่น  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
 
   
 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ไกรนอก แจ้งเปิดใช้งานระบบช่วยตอบข้อความ ตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chatbot เพื่อบริการ [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ลานหอย กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ไกรกลาง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหาครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอย [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก อบต.ว [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 นมจืดชนิดถ [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อท่อระบายน้ำคสล. ขนาด 1 เมตร จำนวน 16 ท่อน เพื [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อลูกรังและดินถม พร้อมล้มกองเกรดเกลี่ย เพื่อซ่อ [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านใหม่สุขเกษม รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิก อบต. [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านใหม่สุขเกษม วันพ่อแห่งชาติ 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.เมืองบางขลัง ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านสวน เทศบาลตำบลบ้านสวนจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองจิก ราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 4 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ไกรใน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเ [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
 
   
 


อบต.วังไม้ขอน ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน เพื่อวางระบายน้ำบริเ [ 7 ธ.ค. 2564 ]อบต.วังน้ำขาว จ้างเหมารถแบคโฮ และรถบรรทุกดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]อบต.วังน้ำขาว ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]อบต.วังน้ำขาว จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]อบต.วังไม้ขอน ซื้อลูกรัง จำนวน ๑๘ ลบ.ม. และดินถม จำนวน ๑๘ ลบ.ม. พร้อมล้มกองเกรดเกลี่ย เพื่อซ่อ [ 3 ธ.ค. 2564 ]ทต.กลางดง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]ทต.กลางดง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]ทต.กลางดง ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]ทต.กลางดง ซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]ทต.กลางดง ซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]ทต.กลางดง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]อบต.ศรีนคร ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A ๔ ขนาด ๗๐ แกรม จำนวน ๕๐ รีม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ในกอง [ 3 ธ.ค. 2564 ]อบต.ไทยชนะศึก โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ ( Cape Seal ) สายฝั่งหมิ่น คลองบง รหัสทางหลวงท้องถิ [ 3 ธ.ค. 2564 ]อบต.ไทยชนะศึก โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ ( Cape Seal ) สายฝั่งหมิ่น คลองบง รหัสทางหลวงท้องถิ [ 3 ธ.ค. 2564 ]อบต.ไทยชนะศึก โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประปา รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. ๓๙-๐๐๑๓ สายประปา หมู่ [ 3 ธ.ค. 2564 ]อบต.ไทยชนะศึก ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ ( Cape Seal ) สายห้วยตาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. ๓๙ - ๐๐ [ 3 ธ.ค. 2564 ]อบต.ไกรใน ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]ทม.สุโขทัยธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]อบต.ไกรนอก จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายเลียบคันคลองไผ่ปากหวาน ถึงสายบล [ 3 ธ.ค. 2564 ]อบต.ไกรนอก จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายเลียบคันคลองเหมืองช้าง ถึงสายคั [ 3 ธ.ค. 2564 ]

 
 
 
 
       

แหนมหมูแม่ฟองจันทร์

ถ้ำดินเกร็ดเพชร
 
ผลิตภัณฑ์
Otop
สถานที่สำคัญ
Travel
 
       
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.กลางดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านสาธารณสุข
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
  NAX SOLUTION
   
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 27 ส.ค. 2556
 
 
 
       
 
 
E-Service
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-971-6070
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10