หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางดง
ถ้ำดินเกร็ดเพชร
ถ้ำดินเกร็ดเพชร
ครูบาศรีวิชัย
โด่แม่ถัน
แหนมเห็ดนางฟ้า
ข้าวแตน
ลำไย ผลผลิตการเกษตรขึ้นชื่อ
แหนมหมู แม่ฟองจันทร์
แหนมเห็ดนางฟ้า
ข้าวแตน
ลำไย ผลผลิตการเกษตรขึ้นชื่อ
แหนมหมู แม่ฟองจันทร์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อและสร้างรายได้
แก่ประชาชนในชุมชนกลางดง
เทศบาลตำบล
กลางดง
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
1
2
3