หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 
 
ข่าวสาร
 

 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่สภาเทศบาลตำบลกลางดง ได้มีมติรับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางดง สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางดง สมัยสามัญ   ประจำปี 2564  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24  สิงหาคม 2564 นั้น
   เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งกำหนดให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบ พร้อมสามารถแสดงความคิดเห็นได้
  จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจ รับทราบข้อมูลการประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางดง ดังกล่าว  ณ เว็บไซต์เทศบาล / บอร์ดประชาสัมพันธ์ หมู่บ้าน / เทศบาล / ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกลางดง  
   จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ส.ค. 2564 เวลา 16.22 น. โดย คุณ ประภัสสร บัวงาม

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-971-6070
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10