หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล กลางดง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลกลางดง
 
นายกเทศมนตรีตำบลกลางดง
 
รองนายก ทต.   รองนายก ทต.
 
เลขานุการนายก ทต.   ที่ปรึกษานายก ทต.
ประธานสภาเทศบาลตำบลกลางดง
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด ทต.
  หน่วยตรวจสอบภายใน ทต.
รองปลัด ทต.
 
สำนักปลัด
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
- งานบริหารทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานนิติการ
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานส่งเสริมสวัสดิการและสังคม
   
   
 
- งานการเงินและบัญชี
- งานจัดเก็บรายได้ พัฒนารายได้ และประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บรายได้
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
   
   
   
 
- งานวิศวกรรม
- งานสาธารณูปโภค
   
   
   
   
   
   
 
กองการศึกษา
 
กองสาธารณสุขฯ
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
- งานแผนและโครงการ
- งานการศึกษาปฐมวัย
   
   
   
   
   
   
 
- งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
   
   
   
   
   
 
- งานธุรการ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานประชาสัมพันธ์
   
   
   
   
   
 
 
เทศบาลตำบลกลางดง
 
 
 
 
เทศบาลตำบลกลางดง
ยินให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-971-6070
 
 
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10