หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 10 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
หลักเกณฑ์การลงโทษทางวินัย [ 1 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
หลักเกณฑ์การประเมินครู [ 20 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล [ 20 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบแข่งขัน [ 20 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลแบบแท่ง [ 5 ม.ค. 2559 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)