หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปี2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 20 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 12 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 21 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี2561 [ 20 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)     2