หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 
 
ประกาศ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการฝึกอบรม(กรม) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 13 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลกลางดง [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรม มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรการจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 21 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาลพ.ศ.2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของผู้บริหาร [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ของผู้บริหาร [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
  (1)     2      3      4      5   
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
   
  NAX SOLUTION
   
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
เทศบาลตำบลกลางดง
ยินให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-971-6070
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10