หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 
 
ประกาศ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของผู้บริหาร [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ของผู้บริหาร [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ข้อบังคับเทศบาลตำบลกลางดง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลกลางดง [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลกลางดง [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี ตามประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศ มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศiผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)     2      3      4   
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
   
  NAX SOLUTION
   
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
เทศบาลตำบลกลางดง
ยินให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-971-6070
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10