หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล กลางดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2563 [ 4 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 80  
 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 87  
 
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 125  
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 90  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 83  
 
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
กฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์สมควรแก่สภาพ พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 86  
 
กฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ้งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
  (1)     2   
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
   
  NAX SOLUTION
   
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
เทศบาลตำบลกลางดง
ยินให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-971-6070
 
 
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10