หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 
 
สถิติ
 

 
สถิติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน Facebook, Website, กล่องความคิดเห็น เดือน กรกฎาคม 2564  
 

ตามที่ เทศบาลตำบลกลางดง ได้ดำเนินการจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ผ่านทางช่องทาง Facebook , website และกล่องแสดงความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา และความต้องการของประชาชน ทำให้ประชาชนสามารถติดต่อ และเข้าถึงบริการของเทศบาลตำบลกลางดง ได้หลากหลายช่องทางและได้รับการแก้ไขปัญหาได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
ดังนั้น จึงได้รายงานผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ผ่านทางช่องทาง Facebook , website และกล่องแสดงความคิดเห็น ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดังเอกสารแนบท้าย นี้
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ส.ค. 2564 เวลา 14.55 น. โดย ว่าที่ร.ต.นำโชค เดี่ยวสกุล

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-971-6070
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10