หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 
 
บุคลากร
 


นายปิยราช เสริมสมรรถ
ปลัดเทศบาล


นายแสวง ฤกษ์ดี
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นางสาวณัฐธิดา สิทธิวงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


จ.ส.อ.กิตติกรณ์ ดาดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางศิริวรรณ ศรลัมภ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


สุรี จองป้อ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวพัชรนันท์ มะโนจันทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางอังคณา วงค์เครือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายมงคล นิคม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายบุญเลื่อน กุนานวล
พนักงานขับรถยนต์


นายบุญยืน จิตร์หาญ
นักการภารโรง


นายวิเดช คำเสน
พนักงานขับรถยนต์


นายชาญ ทองสอาด
คนงานตกแต่งสวน


นางชลธิชา แก้วตา
นักการภารโรง


นายสงกรานต์ กาเทียน
พนักงานขับรถยนต์


นายกิตติพงษ์ วงค์ทิพย์
คนงานทั่วไป


นางสุกัญญา พูลทองคำ
คนงานทั่วไป


นายปาน กำแพง
ยาม
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-971-6070
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10