ท่านต้องการให้ ทต.กลางดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 19 )
30.65%
ด้านสาธารณูปโภค ( 10 )
16.13%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 5 )
8.06%
การบริการประชาชน ( 14 )
22.58%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 5 )
8.06%
ด้านสาธารณสุข ( 9 )
14.52%