หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล กลางดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
 
"กลางดงเป็นตำบลน่าอยู่
มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี"
 
พันธกิจ
 
กลางดงตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมดี มีบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
 
  การก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนนเส้นทางจารจร
  การก่อสร้าง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบประปาและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่น ๆ
  การก่อสร้าง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร
  การก่อสร้าง บำรุงรักษา ระบบการระบายน้ำ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
 
  การส่งเสริมงานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย
  การส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษานอกระบบ
  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
  การส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
  การส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  การพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดี และการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนา
 
  การพัฒนาการสนับสนุน การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะทางอาชีพและการพัฒนารายได้
  การพัฒนาเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างรายได้ในชุมชน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านความมั่นคง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
 
  การส่งเสริมสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
  การส่งเสริมการป้องกันและและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
  การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ
  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม และสืบสานศาสนา
แนวทางการพัฒนา
 
  การส่งเสริม สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  การส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-971-6070
 
 
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10